Ech han grad emne 25 Quadratmeter Büro, met 3 andere

Ech han grad emne 25 Quadratmeter Büro, met 3 andere Lüüt em Ruum en Caffè Latte öber mis Polt ond a Bode glährt ond niemer hed öbbis degliiche do? Ech weiss nedmol öbs öberhaupt öbber gmerkt hed dasis uusglärt ond weder potzt han.